<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Massage Therapy</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Casual visit 1 hour $70</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://cdn.bookingtimes.com/Common/LoadImage.ashx?Id=7191" /></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">Choice of massages</p>
<p style="text-align: center;">Therapeutic</p>
<p style="text-align: center;">Sports</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">Reflexology (foot and hand massage)</p>
<p style="text-align: center;">Scalp massage</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"></p>

Therapeutic - Sport Massage - 1 hour

$70.00

 

Massage Therapy

Casual visit 1 hour $70

Choice of massages

Therapeutic

Sports

Reflexology (foot and hand massage)

Scalp massageBack to Top